Bedrijfsbezoeken

UITNODIGING BEDRIJFSBEZOEK VIAVERDA

8 juni  – 14 uur

Gezien het succes van vorig jaar gaat de Gezinsbond Deurle-Latem samen met de Landelijke Gilde terug op een bedrijfsbezoek. Dit jaar trekken we naar Kruisem naar de onderzoeks- infrastructuur van Viaverda een Oost-Vlaams proefcentrum voor aardappelteelt, groenteteelt, sierteelt en groenvoorziening,

Iedereen welkom. Afspraak bij Viaverda, Karreweg 6, 9770 Kruisem om 14 uur.

Graag inschrijven ten laatste op 5 juni
(gratis voor leden, € 2 voor niet-leden, ter plaatse betalen)

      bestuur@lgdeurlelatem.be (ook om eventueel te carpoolen)

Een woordje meer uitleg over de proeftuin:

De totale oppervlakte van de terreinen van Viaverda in Kruisem bedraagt ongeveer 17 ha, waarvan 13 ha beteelbaar is.

De zandgronden zijn genivelleerd en kunnen worden beregend via ondergrondse leidingen gecombineerd met telescopische standpijpen, een beregeningsboom, beregeningskanon, tiksproeiers of druppelirrigatie. De beregening wordt aangestuurd en opgevolgd via de klimaatcomputer van de serre. Voor proeven op locatie (in zandleem) wordt jaarlijks ongeveer 4 ha grond bijgehuurd.

Alle proeven worden aangelegd en onderhouden met daartoe aangepaste machines. Het spuitwerk gebeurt met een proefveldspuit die 16 verschillende behandelingen in één proef kan uitvoeren.

Verder beschikt de site in Kruisem over een goed uitgerust fytolokaal en preparatieruimte met afzuiginstallatie waar gewasbeschermingsmiddelen gedoseerd kunnen worden. Voor de zelfvoorziening van water, werd er geïnvesteerd in 2 foliebassins en 2 watersilo’s. Het restwater van de spuitproeven wordt verwerkt in een fytobak. Het huishoudelijk afvalwater wordt gezuiverd via een percolatieveld.

Met het oog op de bewaring van aardappelen en groenten zijn er naast de diverse koelcellen ook meerdere bewaarcellen met een droogwand voor aardappelen, uien en bataat in kisten.

De serre heeft een oppervlakte van ongeveer 5.000 m². Twee compartimenten worden gebruikt voor het gangbare onderzoek in vollegrond en vier compartimenten zijn uitgerust voor teelten boven de grond of hydroteelten waaronder een mobiel goten systeem (MGS). In een ander deel wordt hoofdzakelijk biologisch geteeld, net als in de 2 plastic tunnels en de multikap. Alle serres hebben een volledig afzonderlijke sturing voor klimaat, scherming, verluchting, watergift, bemesting.

De site in Kruisem beschikt ook over een aquacultuurinstallatie die verbonden is met de serreafdeling en is uitgerust voor een hydroteelt van vruchtgroenten.

In het labo worden bodemanalyses uitgevoerd met betrekking tot minerale stikstof, vochtgehalte, organische koolstofgehalte, textuur, fosfaatverzadigingsgraad, pH, bouwvoor, EC, enz.